ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ 2

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​ / 2009 / ខែ​សីហា / 30